Impoco

Voor Onderwijs & Organisatie

 

Home

De permanente drive van natuurlijke processen is het zoeken naar evenwicht. Dat geldt ook voor mensen van jong tot oud. Balans bereiken op het niveau van inter-persoonlijke contacten. Dat is wat Impoco primair nastreeft: in het kleine samen zoeken naar de grote lijnen. Het is de belangrijkste kritische succesfactor voor Impoco. Een heldere visie delen met anderen en tot stand laten komen met elkaar. In het woud van ontwikkelingen die het onderwijs de laatste jaren doormaakt, is er behoefte aan een gezonde portie ambitie, een heldere visie die duurzaam is. Daar staat Impoco voor vanuit een jarenlange ervaring inhet primair onderwijs. Creatief en degelijk op het niveau van het coachen van individu en team. Leren denken en handelen vanuit competenties. Handelen vanuit taakgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid. Ondernemen: leren onderkennen van haalbare organisatiedoelen door een actieve opstelling. In de persoonlijke ontwikkeling authentiek blijven. Dit alles kan op het niveau van de hele organisatie: van leerkracht begeleiding tot bestuursondersteuning. Van het coachen van een beginnend leidinggevende tot het waarnemen van een directeur of algemeen directeur of uitvoerend bestuurder.

 

Impoco geeft u inzicht en houvast in een tijdelijke, vaak lastige situatie waar stabiliteit, evenwicht, verandering gewenst zijn door snel en doeltreffend te handelen.