Impoco

Voor Onderwijs & Organisatie

 

Activiteiten

De uit te voeren activiteiten staan altijd in relatie tot de na te streven doelen. Doelgerichtheid leidt tot resultaat bepalingen. Tot borging, verankering en nieuwe opstapkansen voor verandering. Solide nieuwe opstapkansen op basis van een onderliggende visie die met de opdrachtgever wordt bepaald en zo nodig kan worden verfijnd.

U zoekt wellicht een bepaalde bestuurlijke ondersteuning, of heel persoonlijk: een maatje die over de schouder mee willen kijken en denken? Of de verbinding in strategische afwegingen op niveau van organisatie of u persoonlijk wil leren ontwikkelen?

Impoco staat in haar activiteiten altijd voor ontmoeting, interactie met hen die het onderwijs mede vorm mogen geven of kwalitatief richting willen geven: als bestuurder, als directeur, als manager voor projecten, als coach. Met de nodige ervaring wellicht?

En behalve visie ook de implementatie belangrijk vindt?

Impoco is gestart in 2003. Een logische vervolgstap op de activiteiten die Albert Renders, de grondlegger van het bedrijf, voornamelijk in het primair onderwijs sinds 1976 succesvol heeft gemaakt als leerkracht, directeur en algemeen directeur. Een greep uit die activiteiten:

 

• Interim-manager op school en bovenschools niveau

• Begeleider van fusieprocessen

• Bestuurlijke ervaring in samenwerkingsverbanden

• Consulent voor Lumpsumuitwerking

• Actief in werkgroepen voor verkenningen van nieuwe arbeidsvoorwaarden en nieuw personeelsbeleid, uitwerken van onderwijshuisvestingsbeleid

• Coach voor persoonlijke ontwikkeling in diverse functies: van conciërge, leerkracht, middenmanager, directeur